306 Hitta innehållsförteckning i e-boksappar

Det finns flera appar för eboksläsare för kursmaterialet i pdf som ligger i en e -bok som är en lång radda pdf sidor och måste läsas i en e-boksläsare med innehållsförteckning annars är den inte överblickbar

I arkivet ska man inte trycka på ladda ned boken  utan bara öppna boken genom att klicka på den.

Kolla först om ”öppna” syns högst upp till vänster

oppna-i-weblasare

Efter att ha öppnat webläsaren trycker man på de tre små prickarna längst till höger  överst på skärmen och  väljer vilken eboksapp  man ska importera/kopiera till .

lasare

Om inte Öppna syns till vänster kan man gå direkt till de små prickarna och välja eboksläsare

 

3 bra läsare finns

iBooks i iPad

Aldiko och Acrobat reader som passar både  i ipad och android

I Acrobat reader hittar man innehållsförteckningen enklast man måste trycka rätt för att få upp underförteckning på lektion

acrobat

Aldiko två steg och lättläst

aldiko-innehall

innehall

IBooks krångligast med flera steg

till-innehall-aldiko

ibokks2

ibokks3

Se video hur man gör och hur läsarna fungerar

Appen som öppnar är Safari och läsaren Acrobatreader väljs

Appen som öppnar är Chrome där dyker ett extra steg ”öppna” upp innan man väljer eboksläsare i detta fall Aldiko

Appen som öppnar Chrome med ett extra steg via öppna  och ibooks väljs som läsare